Jan Bet Procházka

Suma sumárum 2014

Letošní rok skončil a je čas se podívat na tréninkové součty. Už 10 let vyplňuji stejný tréninkový deník stejným způsobem. Letos jsem měl téměř ideální rok, co se týče zranění a nemocí, takže čísla pěkně naskočila a s nimi i výsledky.

V současné době si připravuji plán na příští rok, a v závislosti na graf rozdělení aktivit se pokusím zvýšit poměr mapových tréninků a běhů v terénu. Zde narážím na drobný nedostatek, kdy běh terénem zaznamenávám podle intenzity, i pokud je bez mapy. Takže z 485 naběhaných hodin je pouze necelých 150 na mapě. Přesto zde je 50-100h běhu terénem, které bohužel nikam nezaznamenávám a tento poměr by se měl pro příští rok ještě zvýšit, abych konečně prorazil na MS v lesních disciplínách.

A číslo na závěr je 5593km zaevidovaných a naběhaných. O 500km nárůst proti předchozím rokům, i když jak je vidět z grafu intenzity, nárůst je hlavně díky pomalým běhům (VKI-VKII Finský popis z deníku KR běhů pod aerobním prahem)